استفاده مفید از الکل اتانول برای ضدعفونی کردن روزانه دست دسته‌بندی نشده
استفاده مفید از الکل اتانول برای ضدعفونی کردن روزانه دست
مواد ضدعفونی کننده پایه الکل اتانول بهترین ماده برای ضدعفئنی کردن دست و پوست در شرایط اپیدمی کرونا...
2 سال قبل