شرکت تولیدی الکل صنعتی و مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل بیدستان با قد متی بیش از ۴ دهه در راستای مقابله با ویروس منحوس کرونا و برای رفع نیاز بازار اقدام به تولید محلول های ضدعفونی کننده دست و پوست و سطوح نموده است. مواد ضدعفونی کننده بیدستان از الکل اتانول ۷۰ درصد تشکیل شده اند.